[Opracowanie OBPON]: Firma organizująca imprezy integracyjne może udzielić ulgi na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacja imprez okolicznościowych przez pracodawcę za pośrednictwem swoich pracowników lub zleceniobiorców stanowi usługę własną, przez co uprawnia do wystawienia klientom informacji o wysokości ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast, pracodawca korzystający w tym celu z podwykonawców, nie będzie miał takiego prawa.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych