Reha for the Blind in Poland

Pod hasłem „Wykształcenie i aktywność Twoją szansą” odbyła się w Warszawie XVIII edycja międzynarodowej konferencji Reha for the Blind in Poland. Spotkania odbyły się m.in. w Pałacu Kultury i Nauki i Centrum Nauki Kopernik, jednak po raz pierwszy wszystkie wydarzenia były też dostępne na żywo w internecie.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych