Kiedy za rehabilitację zapłaci ubezpieczyciel

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może liczyć na zwrot 
od ubezpieczyciela sprawcy kosztów rehabilitacji w prywatnej placówce.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2021
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych