Lepszy dostęp do rehabilitacji dla niepełnosprawnych

  Nie tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale również te z orzeczeniami o stopniu umiarkowanym i lekkim będą objęte specjalnym programem zdrowotnym. Na razie dzięki niemu łatwiej im będzie dostać się na rehabilitację, ale w przyszłości ma on zostać rozszerzony na inne świadczenia.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych