Ergoterapia: praca, która przywraca sprawność i samodzielność

  Nawlekanie koralików na sznurek lub lepienie przedmiotów z masy solnej to nie zabawa. To forma terapii, która może pomóc w usamodzielnieniu osób mających problemy z wykonywaniem codziennych czynności.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych