Świadczenie rehabilitacyjne tylko dla osób z dobrymi rokowaniami

  To szansa na powrót do zdrowia decyduje o tym, do jakiej wypłaty będzie miał prawo ubezpieczony po wyczerpaniu zasiłku chorobowego. A sama zdolność do pracy nie musi powrócić w określonym terminie
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych