Inne wymagania dla placówki, inne dla prywatnej praktyki

  Konieczność uzyskania opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, jako przedstawicieli kolejnej grupy, która może prowadzić działalność w ramach praktyki zawodowej, to główny powód nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych