Kolejny nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” już w listopadzie bieżącego roku

  W ramach realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku realizacyjnym 2019 - trwającym od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku - przyjmowane będą od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych