[Opracowanie OBPON]: System Obsługi Wsparcia zaczyna działać

  Dla jednych osób z niepełnosprawnościami to prawdziwy przełom i powód do świętowania. Dla innych to coś, co już dawno powinno istnieć. Jeszcze inni niepełnosprawni uznają to za rzecz zupełnie bez znaczenia. Faktem jednak jest, że nigdy wcześniej w Polsce nie można było tak łatwo wystąpić o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki elektronicznemu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) w tym celu nie trzeba nawet wychodzić z domu.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych