Program Dostępność+ już działa

Zmiany legislacyjne są ważne, ale dostępności nie zadekretujemy prawem. Ona sama powinna być postrzegana jako prawo – prawo każdego z nas do niezależnego i godnego życia – pisze minister inwestycji i rozwoju.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych