[Komunikat OBPON.ORG]: Pytanie Organizacji OBPON.ORG i odpowiedź BON w zakresie zaliczenia pracownika do schorzeń szczególnych po 27.06.2018 r., w przypadku braku zapisu na orzeczeniu kodu 02-P a umieszczenie go w protokole z posiedzenia Komisji.

Szanowni Państwo, poniżej ważna odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych