Nie można sobie wybrać terminu wyjazdu do sanatorium - wyrok NSA

Nie ma podstaw prawnych do domagania się skierowania na leczenie uzdrowiskowe w wybranym terminie i miejscu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych