Nie tylko niewidomy odliczy wydatki na psa asystującego

Od 1 stycznia br. rozszerzono krąg osób mogących pomniejszyć swój dochód o wydatki na utrzymanie specjalnie wyszkolonego czworonoga. Z ulgi mają prawo skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne i to już w rozliczeniu za 2017 rok.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych