Turnus w sanatorium da też ulgę w zeznaniu

Osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych