Świadczenie pielęgnacyjne 2017 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad wymagającą tego osobą. Na skutek nowelizacji zwiększyła się wysokość tego świadczenia.  
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych