Turnus rehabilitacyjny. Rozliczenie ulgi dla niepełnosprawnych

Wystarczającą przesłanką do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby podatnik poniósł wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym po dacie zaistnienia niepełnosprawności i posiadał dokument stwierdzający poniesienie tego wydatku. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13 marca 2017 r., nr 1462-IPPB4.4511.1400.2016.2.MS1.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych