RPD: rodzic z chorym dzieckiem nie powinien płacić za pobyt w szpitalu

Rodzic czy opiekun nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu – uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak i apeluje do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o zmianę przepisów regulujących te kwestie.
Jesteś naszym gościem.
Copyright © 2014 - 2019
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych